10.11.2019 (აუთლეტი)

მოიტანა  KL192151-BK-36

წაიღო  KL192151-BK-40