12.09.2019

მოიტანა   EG4712-RD-37

წაიღო  EG4712-RD-38

მოიტანა   M9613C-WT-37

წაიღო   M9613C-WT-40

მოიტანა  26073-BK-30

წაიღო   26073-BK-29

მოიტანა  B886-BU-32

წაიღო  B886-RD-32

მოიტანა  N886-BK/BK-39

წაირო   N886-D/GN-39

მოიტანა AIR841-BK/RD-37

წაიღო  AIR841-BK/RD-38