14.02.2020.შოურუმი.

მოიტანა GZ723-SKY-37

წაიღო     GZ723-SKY-38