15.02.2020. ბავშვები.

მოიტანა    UJS0101-GN-6-7

წაიღო        ZP107-JN-2-3   10 ლარის დამატებით .

მოიტანა  1840-GY-27

წაიღო  1840-GY-28

მოიტანა MM8818-BK-2

წაიღო  A01-BK-3-4