15.03.2019

მოტანა: N886-BK-38

წაღება: MC9613C-BK-38 

motana; 168818-RD-39

wagheba;  168818-RD-40

  1. მოიტანა: 1841-BK-37
  2. წაიღო: 1841-BK-38 გაცვალა ონლაინმა.
  3. mot 168818-GY-38
  4. wag 168818-GY-37